Wij staan voor Ons Vinkel

Welkom

Welkom bij de Dorpsraad Vinkel.


Vinkel is een fijn dorp om in te wonen en te leven. Een goed woon- en leefklimaat is voor iedere inwoner van Vinkel belangrijk. Vinkel moet leefbaar zijn en blijven. Op deze site vind je informatie over alles wat de Dorpsraad, in samenwerking met de inwoners van Vinkel, onderneemt. We zijn in grote lijnen verdeeld over de 3 platformen die hieronder weergegeven staan. 

 

Voel jij je ook betrokken met ons dorp en wil je ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Dan nodigen wij je uit om deze vergadering eens bij te wonen. 

 

Je bent van harte welkom!  Heb je nu al vragen of wil je meedenken? Neem gerust contact met ons op. 

Direct Contact:

Platform Dorps-ontwikkeling


Wethouder Eric Logister: Onderwijs, Stedelijke transformatie, Grondbeleid en Wonen

Wethouder Jos van Son: Wijken en Dorpen, Verkeer- en Vervoer, Sport

Wethouder Jan Hoskam: Financiën, Economie en Duurzaamheid

 

Projecten: 

Platform Senioren/ Zorg


Wethouder Paul Kagie: AWBZ/ WMO/ Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Verslavingszorg (Zorg breed)

 

Projecten: 

Platform Verenigingen


Wethouder Huib van Olden: Werk en Inkomen, Cultuur, Toerisme en Erfgoed.

 

Projecten: