Wij staan voor Ons Vinkel

Openbare Dorpsraadvergadering

Aanvang 16 mei 2019 20:00
Locatie Dorpshuis het Zijl

Agenda :
1. Opening, vaststellen agenda en vaststellen notulen van openbare vergadering 14 maart 2019;
2. Mededelingen en ingekomen stukken
3. Wijk- en buurtmonitor 2018 > door Lieke Bastiaansen Gemeente ’s-Hertogenbosch
• Wat zijn de ontwikkelingen in Vinkel sociaal en economisch?
4. Buurtbemiddeling > door Alexander Vromans
• Hoe werkt dat?
5. Bedrijventerrein Heesch West
• Uitwisselen van informatie en vragen
• Donderdag 23 mei is een info avond gepland in ’t Zijl > door project Heesch West
6. Rondvraag en sluiting.

Deze website wil gebruik maken van cookies.