Wij staan voor Ons Vinkel

Openbare Dorpsraadvergadering Vinkel - 13 februari 2020

Datum 13 — 13 februari 2020
Locatie Dorpshuis 't Zijl, 20.00 uur

Agenda :


1. Opening, vaststellen agenda en vaststellen notulen van openbare vergadering 14 november 2019;
a. Mededelingen en ingekomen stukken;


2. Bedrijventerrein Heesch-West, huidige plan:
a. Teveel bebouwd met bedrijven, zonnepanelen en windturbines dichtbij de dorpen;
b. Onbalans in duurzaamheid en leefbaarheid;
c. Teveel fijnstof, verkeersdruk en sluipverkeer in de omliggende dorpen;


3. Dorpsraad Vinkel wil inzake Heesch-West:
a. Een betere verkeersafwikkeling op- en naar de A59;
b. Geen windturbines plaatsen:
c. Zonnepanelen niet in de natuur:
d. Robuuste brede natuurbuffer met veel bomen, heggen en struiken, zorgt voor:


4. Eerlijk over Heesch-West geeft status update.


5. Rondvraag en sluiting.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.