Wij staan voor Ons Vinkel

Agenda Openbare Dorpsraad vergadering 30 mei 2024

Datum: 22-05-2024


Agenda Openbare dorpsraadvergadering

 

30 mei 2024 om 19.30 uur in dorpshuis 't Zijl


 

 

 

 

 

 

 

De volgende punten komen die avond in ieder geval aan de orde:

 

o   Voorstellen Hans van de Ven als nieuw bestuurslid

o   Update werkgroepen

o   Oorlogsmonumenten in combinatie met 80 jaar bevrijding Vinkel (oktober 2024)

o   Perceeluitgifte Vinkelse Slagen

o   KBO en 'bewustwording wonen'

o   Nieuw logo Dorpsraad.

 

Ook andere onderwerpen komen aan de orde en er is volop gelegenheid eigen onderwerpen ter tafel te brengen.

 

Wij hopen u in grote getale te mogen begroeten. 

Deze website wil gebruik maken van cookies.