Wij staan voor Ons Vinkel

Agenda Openbare vergadering 17-05

Datum: 15-05-2018


Agenda          :

Opening en vaststellen agenda;
 

Mededelingen en ingekomen stukken;
 

Carnaval 2019 organiseren
Organiseren op een centraal punt in samenwerking met Stichting Kafland, verenigingen, horeca, ondernemersvereniging en dorpsraad Vinkel;
In hoeverre kan dit op het Pastoor Vogelsplein?;
Hoe kunnen we daarbij gebruik maken van de huidige ervaringen en diensten van o.a. ’t Zijl, Den Driehoek en de verenigingen.
 

Bouwen in Vinkel > Status update
a.    Vinkelse slagen fase 1 en fase 2

b.    Inbreidingslocaties:

·         Fam. Van den Berg, Brugstraat (Voormalige locatie transportbedrijf)

·         Fam. Van Gerven, Brugstraat (Voormalige locatie Den Dorsvlegel)

·         Fa. Versteegden, Brugstraat (Voormalige locatie Jo & Nettie van den Hurk)

 

5.    Inrichting buitengebied Vinkel op basis van Groene Delta 2/ Hooge Heide> Status update

a.    Fietspaden en brug over de Wetering bij de molen;

b.    Status renovatie leuning brug-Brugstraat;

c.    Verdere ontwikkeling ecologische zone en biodiversiteit > gebieden verbinden;

d.    Recreatie, bewegen, wandelpaden, fietspaden en ommetjes in Vinkel;

e.    Routes met historische informatie (m.m.v. Heemkunde Vinckel).

 

Rondvraag en sluiting.


Bron: dorpsraadvinkel.nl

Deze website wil gebruik maken van cookies.