Wij staan voor Ons Vinkel

Agenda Openbare Vergadering Dorpsraad op 16 nov. 2023

Datum: 10-11-2023


De volgende punten komen aan de orde tijdens de volgende openbare vergadering van de dorpsraad Vinkel op donderdag 16 november om 19:30u. in de kleine zaal van dorpshuis 't Zijl.

 


AGENDA:

  • Opening
  • Voortgang Vinkelse Slagen – Joey Verbeek Gemeente 's-Hertogenbosch
  • Alternatief Hees-West – Zienswijze Eric de Haas
  • Vinkel in Bossche Omgevingsvisie
  • Lopende zaken Dorpsraad en n.a.v. vorige openbare vergadering
  • Wat verder ter tafel komt - uw input is belangrijk
  • Afsluiting
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.