Wij staan voor Ons Vinkel

Bespreekpunten openbare ruimte in het Vinkelse

Datum: 19-11-2019


Periodiek heeft de dorpsraad overleg met een afvaardiging van de gemeente ‘s-Hertogenbosch om een breed scala aan onderwerpen in de openbare ruimte te bespreken. Het gaat hier om onderwerpen met het algeheel belang van Vinkel voorop. Persoonlijke verschillen tussen bewoners onderling en/of met de gemeente worden niet door de Dorpsraad besproken.

 

Indien u iets ziet in de openbare ruimte wat kapot is (een kapotte lantaarnpaal, een verzakte stoeptegel etc.) dan kunt u dit direct melden via de gemeentelijke website. U kunt ook de Buiten Beter App hiervoor gebruiken.


Dit is een beknopte weergave van de presentatie/onderwerpen die donderdag 13 november 2019 tijdens de openbare dorpsraadsvergadering is gegeven.

 

Pagina 1: Achtergrond: Werkgroep Openbare Ruimte

 

Afspraak: 1 x per twee maanden structureel overleg met een afvaardiging van de Dorpsraad en Hanno de Hoog (projectleider Wijkzaken) en Rutger Jansens (Wijkmanager), beide van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Aanleiding: Beperkte communicatie met gemeente en het ‘gevoel’ dat er (te) weinig onderwerpen binnen Vinkel worden opgepakt

 

Verslaglegging en afspraken worden middels een actielijst vastgelegd

 

Pagina 2: De Tolbrug

 

Vervanging van de brugleuningen (2018)

Openbare Verlichting (2018) - Afgewezen

Reiniging brugdek en varkensruggen

Markeringen / witte belijning

 

Pagina 3: Fietspaden

 

Van Rijckevorselweg en Coppensdijk (2018)

Brugstraat – Van Kaathoven (2019)

Weerscheut

 

Pagina 4: Wegen

 

Wegversmallingen Bosschebaan (2018)

 

Weerscheut bebouwde kom

  - inrichting conform richtlijnen duurzaam/veilig in een 30 km/uur zone

 

Van Rijckevorselweg 

  - Snelheid en de slechte bermen

  - Voorrangssituatie versmalling bebouwde kom

 

Pagina 5: Diverse onderwerpen

 

Verharding nooduitgang ‘t Zijl (2019)

 

Overkapping Pastoor Vogelsplein

 

Openbare Verlichting Vinkelsestraat / EVVC

 

Beplanting Brugstraat

 

Pagina 6: Wandel- en fietsbrug Grote Wetering - 1

 

Gemeente heeft nieuwe eisen vastgesteld. Een brug moet duurzaam zijn en hierdoor 100 jaar meegaan! Hierdoor is de brug 2 x zo duur

 

In 2018, na een overleg met wethouder Mike van der Geld, extra geld beschikbaar gesteld voor duurzame brug

 

7 personen binnen gemeente betrokken (2 projectleiders, technische projectleider, stedebouwkundige, planoloog, jurist, ecoloog en ook nog drie studenten MBO)

 

Pagina 7: Wandel- en fietsbrug Grote Wetering - 2

 

Stappenplan:

 

Komende winter wordt het ontwerp van de brug opgesteld

 

Ontwerp wordt vervolgens gepresenteerd in een openbare dorpsraadsvergadering

 

Aanvraag omgevingsvergunning

 

Start aanbestedingstraject

 

Uitvoering

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.