Wij staan voor Ons Vinkel

Breng Vinkel in winterse sferen met een uniek lichtornament

Datum: 24-06-2020


Breng Vinkel in winterse sferen met een uniek lichtornament

In veel dorpen om ons heen, zie je dat gedurende een bepaalde periode (vaak de feestmaand december) door middel van lichtornamenten extra sfeerverlichting aan de lantaarnpalen van de dorpskern wordt bevestigd. Veel mensen van Vinkel vinden dit mooi. Hierdoor zweeft sinds enkele jaren het idee boven Vinkel om, in de donkere wintermaanden, ook in ons dorp een vorm van extra sfeerverlichting te hebben. Deze gedachte of wens is het laatste jaar alleen maar toegenomen.


Ondernemers Vereniging Vinkel en de Dorpsraad hebben de handen ineen geslagen en hebben de werkgroep “sfeerverlichting” in het leven geroepen. De afgelopen maanden heeft deze werkgroep voorbereidend werk gedaan, zijn de eerste contouren geschetst, zijn diverse mogelijkheden onderzocht en is een plan de campagne voor het hele dorp bedacht. Nu is het tijd om dit idee met de rest van ons dorp verder concreet uit te gaan werken.

 

Was is het idee

De extra sfeerverlichting aan de lantaarnpalen in de dorpen om ons heen, wordt veelal bekostigd door de winkeliers die gevestigd zijn in of in de buurt van de dorpskern. Vinkel heeft geen grote dorpskern en het aantal winkeliers is in Vinkel beperkt. Dat betekent dat de kosten van extra sfeerverlichting aan de lantaarnpalen van de dorpskern van Vinkel lastig door onze winkeliers bekostigd kunnen worden. Hierdoor heeft de werkgroep het voor elkaar gekregen dat een mooi geldelijk bedrag ter beschikking wordt gesteld door de BAG-commissie, Ondernemers Vereniging Vinkel en de Dorpsraad.

 

Uitdagingen

- Financiële uitdaging: met het ter beschikking gestelde bedrag kan slechts een beperkt aantal lichtornamenten voor aan de lantaarnpalen van Vinkel worden aangeschaft. Dat betekent dat het vele jaren zal gaan duren voordat ons Vinkel in de wintermaanden extra feestelijk is verlicht.

- uridische uitdaging: wie is eigenaar van de lichtornamenten, wie is aansprakelijk in het geval een lichtornament schade aanricht, wie is verantwoordelijk voor het onderhoud, etc.?

- Praktische uitdaging: wie hangt de lichtornamenten ieder jaar op en haalt ze af, wie bergt de lichtornamenten op als ze niet aan de lantaarnpalen hangen, etc.?

 

Oplossing

Om bovenstaande uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we het idee opgevat om het gehele dorp te voorzien van sfeerverlichting aan huis. Dit zou dan vormgegeven worden door (indien gewenst) in een vlaggenhouder aan de gevel van ieder huis in Vinkel een uniek lichtornament te plaatsen. Dit lichtornament zal door de werkgroep worden gemaakt en zal uniek zijn voor Vinkel. Wij zijn ervan overtuigd dat deze extra sfeerverlichting overal (of je nu in het dorp of in het buitengebied woont) tot zijn recht zal komen.

 

Prijsvraag

Om tot een mooi, uniek ontwerp van het lichtornament te komen, willen we gebruik maken van de creativiteit van onze dorpsgenoten. En dit doen we door middel van een prijsvraag! Er is toch niks zo leuk als een zelf bedacht ontwerp dat aan de gevel van veel woningen in ons dorp komt te hangen?!

 

Er zijn wel een aantal praktische spelregels met betrekking tot het ontwerp:

1.            Het ontwerp wordt aan een vlaggenstok, met een lengte tot max. 1,5 meter, bevestigd;

2.            Het winnende ontwerp zal worden voorzien van een lichtslang. Dit betekent dat het ontwerp niet uit teveel details kan bestaan;

3.            Het gehele ontwerp wordt in een metaalsoort uitgevoerd. Dit betekent dat het ontwerp niet uit teveel details kan bestaan;

4.            Het betreft een winterornament en dus geen kerstverlichting;

5.            Een logo of symbool wat duidelijk met Vinkel wordt geassocieerd geniet de voorkeur.

 

Je kunt jouw ontwerp/tekening mailen naar sfeerverlichtingvinkel@gmail.com of in de brievenbus bij De Echo deponeren. Dit kan tot donderdag 16 juli 2020.

 

Interesse

We verwachten dat er mogelijk een beperkte eigen financiële bijdrage per lichtornament van toepassing zal zijn. Uiteraard wordt dit bij de volgende publicatie duidelijk aangegeven.

 

En hoe nu verder?

De werkgroep hoopt uiteraard op veel inzendingen en zal eind juli 2020 een keuze maken. De winnaar ontvangt van ons bericht en het winnend ontwerp zal in De Echo worden gepubliceerd waarna iedereen zich als geïnteresseerde hiervoor kan aanmelden. We hopen dat het lichtornament voor de komende winterperiode kan worden geregeld zodat Vinkel dan extra feestelijk verlicht zal zijn.

 

De werkgroep bestaat uit Ebert van Wanrooij, Tonny van de Wetering, Arno van de Ven, Raymond van de Ven, Alexander Vromans, Geert van Wanrooij en Pascal Peters.

 

 

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.