Wij staan voor Ons Vinkel

Brugglegging 3 juli 2021 Groote Wetering.

Datum: 05-07-2021


Brugglegging 3 juli 2021 Groote Wetering.

Na een traject van ruim 5 jaar vallen, opstaan, mopperen, complimenten ontvangen, je hoofd stoten en weer verder, is het toch gelukt. Met een lokale werkgroep hebben we bereikt dat op 3 juli 2021 de bruglegging een feit werd. De brugleggers zijn gearriveerd en op hun plaats nabij de Vinkelse Molen gelegd. Op diverse social media kanalen is uitgebreid aandacht hieraan besteed en kunt u (veel) actiefoto's zien.


 

Wat hebben we gedaan?

Aan de zijde van de Slothoevevijver, is een wandel/fietspad aangelegd tussen de Tolbrug en de nieuwe brug. Dit pad op de dijk wordt als een half verhard pad uitgevoerd, dus geen beton of asfalt maar een semi-hard natuurlijk materiaal wat het landelijk karakter niet nadelig beïnvloed. De firma Ploegam heeft als hoofdaannemer de bouw en plaatsing van de brug voor haar rekening nemen.

 

Naamgeving

Bij een brug hoort eigenlijk ook een naam. Onder andere aan de Heemkunde Vinckel zijn suggesties gevraagd maar de uiteindelijke naamgeving is nu nog niet bekend. We zijn nog in afwachting over het gemeentelijk standpunt hierin.

 

Hotspot nieuwe fotolocatie

Wellicht blijkt deze brug ook een mooie plek te worden voor het schieten van digitale foto’s. Er zijn genoeg liefhebbers binnen Vinkel om hier een mooie uitdaging van te maken. De dorpsraad is benieuwd wanneer de eerste foto’s op social media verschijnen.

 

Korte historie

Vinkel heeft sinds zaterdag een tweede rug over de Wetering, die dag werd de langverwachte fietsbrug op z'n plaats bij de molen gelegd. Zelf hadden Vinkelaren vijf jaar geleden al een brug geritseld om over de Wetering te leggen. Om zo vanuit het dorp in de buurt van de molen aansluiting te krijgen op het netwerk van fietspaden. Maar intussen bleken de eisen aan onderhoud en materiaalgebruik dusdanig strenger geworden, dat de gemeente deze brug niet meer wilde gebruiken. De gemeente presenteerde in 2017 een plan om in de gemeente dertien houten fiets- en voetgangersbruggen te vervangen door nieuwe overspanningen. In gesprekken met het college van B en W heeft de dorpsraad aangedrongen om ook Vinkel daarin mee te nemen, hoewel hier nog niet zo'n brug ligt. Uiteindelijk is daar geld voor gevonden. Afgelopen zaterdagochtend (3 juli 2021) werd de 8.500 kg wegende brug op zijn plek gehesen door de 60 tons kraan van Henk Leeyen. De fiets- en voetgangersbrug is liefst 2,5 meter breed en vormt straks een belangrijke schakel in het netwerk van fietspaden. Voor Vinkel is het bovendien van belang vanwege de bereikbaarheid van de Vinkelse Molen aan hetzelfde Molenpad. De fietsverbinding wordt aangesloten op de oever aan de zuidzijde van de Groote Wetering. Vanaf daar loopt het pad naar de Brugstraat. Bij de uitvoering van de brug hield de gemeente rekening met de ecologische verbindingszone die langs de Wetering loopt. De moerasoever loopt daarom onder de brug door.

 

Toekomst

De brug en het aangrenzend pad is een belangrijke stap om ooit een recreatieve / toeristische verbinding te realiseren lang de Groote Wetering, tussen het gebied van de Hooge Heide (Berlicum / Vinkel) en de Maashorste (Nistelrode). Hierbij kunnen lokale initiatieven en bezienswaardigheden langs de route goed worden ontsloten voor wandelaars en fietsers.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.