Wij staan voor Ons Vinkel

Budget voor bewonersinitiatieven!

Datum: 16-04-2016


Elke wijk en elk dorp binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch krijgt vanaf volgend jaar vrij te besteden geld. Dat voorstel is door allerlei actieve en betrokken inwoners met enthousiasme ontvangen.

Voor Vinkel is een bedrag van 10.000 euro beschikbaar vanaf 2017.


Wijken en dorpen besluiten zelf welke aanvragen worden gehonoreerd. Hoe dat gebeurt, is nog niet bekend en was een belangrijk onderwerp tijdens de bijeenkomst Wijk- en dorpsbudgetten.

Er valt vanzelfsprekend niet aan te ontkomen dat er wel het een en ander moet worden geregeld. De uitgangspunten op een rijtje.

• Het geld kan aan bijna alles worden besteed: sociale projecten, projecten in het kader van veiligheid of projecten die de inrichting van het openbare gebied betreffen – het mag allemaal. Zolang het maar niet in strijd is met de wet.

• Aanvragers zijn verantwoordelijk voor een goede boekhouding. Bij kleine projecten controleert de gemeente die administratie steekproefsgewijs. Bij andere projecten is een verantwoording over de uitgaven verplicht.

• Een aanvraag gaat eenvoudig en digitaal, via de website van de gemeente.

Deze website wil gebruik maken van cookies.