Wij staan voor Ons Vinkel

De kracht van Stilte

Datum: 26-10-2021


De kracht van Stilte

De Kracht van Stilte is een groep die zich zorgen maakt over de plannen om windturbines te plaatsen in de directe omgeving van Vinkel. 
Wij zetten ons in om de belangen van de inwoners van Vinkel behartigen.

 

 

Hier vindt je de website van dit lokaal initiatief: http://www.dekrachtvanstilte.com

 


Plannen voor windturbines in de directie omgeving van Vinkel


Gemeente Bernheze heeft milieudoelstellingen die komen vanuit de overheid. Om hieraan te voldoen heeft gemeente Bernheze opdracht gegeven aan Windunie om onderzoek te doen naar gebieden binnen de gemeente waar windmolens geplaatst kunnen worden.
Windunie heeft verschillende zoekgebieden aangewezen, allemaal in de directe omgeving van Vinkel. Deze zoekgebieden liggen slechts op 400 meter van omwonenden, terwijl in andere landen minimale afstanden van 1,5 tot 2,5 kilometer moeten worden aangehouden.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar hoe hoog deze windmolens zouden moeten worden. Het advies van Windunie is dat de windmolens minimaal 250 meter hoog moeten zijn.

 

Ter verduidelijking: de hoogste windmolen ter wereld is 260 meter en staat bij Rotterdam op de Maasvlakte. 
Ter vergelijking: de windmolens langs de snelweg in Den Bosch zijn ‘slechts’ 177 meter hoog.


Windmolens in het algemeen, en zeker van dit formaat, hebben een grote impact op omwonenden. Denk bijvoorbeeld aan:

- Gezondheidsschade
- Geluidsoverlast
- Financiële schade door waardedaling van huizen
- Beschadiging van natuur en milieu
- Slagschaduw
- Negatieve impact op het woongenot

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.