Wij staan voor Ons Vinkel

De nieuwe Vinkelse Visie 2023 - 2033

Datum: 27-11-2023


De nieuwe Vinkelse Visie 2023 - 2033

De Dorpsraad Vinkel heeft in 2013 een visie opgesteld voor de periode 2013 – 2033. In deze visie zijn op basis van de ontvangen input tijdens openbare dorpsraadvergaderingen, eigen bevindingen én contacten met de voormalige gemeente Maasdonk, een tiental onderwerpen inclusief sub-onderwerpen opgenomen. Deze onderwerpen behoeven voor Vinkel voor de komende twintig jaar een hoge prioriteit.

 

 


We zijn inmiddels tien jaar verder. Niet alleen zijn de dorpen Nuland en Vinkel in 2015 aan de gemeente ‘s-Hertogenbosch toegevoegd maar ook op mondiaal niveau is in tien jaar veel verandert. De dorpsraad van Vinkel heeft daarom anno 2023 besloten om de bestaande visie te actualiseren. De afgelopen jaren is er mondiaal bezien veel gebeurt en daarom zal de nieuwe (gebieds)visie een periode van tien jaar bestrijken of te wel tot 2033. Hierdoor kunnen ontwikkelingen die niet alleen invloed hebben op de maatschappij maar die ook op lokaal niveau haar stempel drukken op ons dorp, adequater in deze visie worden opgenomen.

 

Omdat de gemeente ’s-Hertogenbosch in 2024 een gemeentebrede gebiedsvisie bestuurlijk gaat vaststellen, is het nu de tijd om een actualisatieslag van onze eigen Vinkelse Visie voor de periode 2023 – 2033 op te stellen.

 

Bijgevoegd document is hiervan het eindresultaat:

 

//cdn.dorpsraadvinkel.nl/cms/files/toekomstvisie-vinkel-2023---2033.docx

Deze website wil gebruik maken van cookies.