Wij staan voor Ons Vinkel

Deelname inwonerpanel gemeente

Datum: 11-01-2024


Deelname inwonerpanel gemeente

Van digipanel naar inwonerpanel

 

Sinds 2005 stuurt de gemeente een paar keer per jaar, via e-mail, een vragenlijst naar het digipanel. Ondanks het grote aantal leden vindt de gemeente het tijd om het bestaande digipanel uit te breiden. En zo werd het digipanel het inwonerpanel, met inmiddels zo’n 11.500 leden!


 

 

 

 

Welke onderzoeken kwamen voorbij in 2023?


Alle leden van het panel hebben het afgelopen jaar kunnen deelnemen aan verschillende onderzoeken: 

 

  • Energiebesparing
  • Schulden
  • Verkeer en vervoer
  • City marketing en toerisme
  • Openbare ruimte en stadstoezicht
  • Tuin en woonomgeving

 

Zo blijkt bijvoorbeeld uit het nog te verschijnen rapport over Verkeer en vervoer, dat op dit moment de respondenten nog veelal gebruik maken van een benzine of diesel auto en de gewone fiets, maar dat ze over 5 jaar denken veel meer gebruik te zullen maken van elektrische vervoersmogelijkheden. De resultaten van de onderzoeken worden op verschillende manieren gebruikt. Zo is het digipanel Schulden gebruikt om te bepalen of de schulddienstverlening door de gemeente aansluit op de behoeften van inwoners. Naar aanleiding van het onderzoek naar Energiebesparing gaat de gemeente de bekendheid van het digitaal energieloket 'Brabant Woont Slim' verbeteren. En ook wordt voor het project ‘ondersteuning beginnende buurtinitiatieven’ gekeken welke buurten het beste ondersteund kunnen worden bij het gezamenlijk verduurzamen van woningen.

Wat doet de gemeente om het inwonerpanel uit te breiden? 

 

De gemeente wilt dat het inwonerpanel een goede afspiegeling is van alle inwoners in onze gemeente. We zetten ons daarom in om ook groepen te bereiken die zich minder snel uit zichzelf aanmelden, zoals jongeren en inwoners die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Zo hebben we in 2023 flyers uitgedeeld en gesproken met mogelijke ambassadeurs in de wijken. Ook hebben we inwoners geholpen met het invullen van vragenlijsten.

Wat zijn onze plannen voor 2024? 

 

Begin 2024 zijn we nog bezig met het uitwerken van de onderzoeken die net zijn afgerond. Daarnaast staat er voor 2024 een aantal interessante onderzoeken op de planning, zoals dienstverlening en communicatie.

Aanmelding / vragen

 

Wilt u zich ook aansluiten bij het inwonerpanel? Aanmelden kan via www.s-hertogenbosch.nl/inwonerpanel. Heeft u nog suggesties of vragen over het  inwonerpanel? Mail ons op inwonerpanel@s-hertogenbosch.nl.

 


Bron: Informatiebrief gemeente 's-Hertogenbosch, januari 2024.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.