Wij staan voor Ons Vinkel

Denk met ons mee! Nieuwe leden voor de dorpsraad gezocht.

Datum: 21-04-2022


Denk met ons mee! Nieuwe leden voor de dorpsraad gezocht.

Dag inwoners van ‘Ons Vinkel’,

 

We zijn op zoek naar mensen die de Dorpsraad van Vinkel willen versterken. Wij zijn een klankbord voor alle bewoners van Vinkel en komen op voor de collectieve belangen van ons mooie Vinkel. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur, de medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere organisaties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als laagdrempelige schakel tussen inwoner en gemeente. De Dorpsraad wilt de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid én veiligheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.

 


De laatste jaren zijn er veel onderwerpen de revue gepasseerd die voor Vinkel gevolgen hebben. Denk hierbij aan bijvoorbeeld woningbouw, duurzaamheid, zorgvoorzieningen, natuur, recreatie, cultuur, sport, onderwijs, speelvoorzieningen, de nieuwe evenementvergunning voor het Libema-terrein, het COA-terrein aan de Coppensdijk, de versobering van de lokale OV buslijn, bedrijvigheid, Heesch-west, windturbines op ‘De Bleken’ etc. Veel onderwerpen die gevolgen hebben voor ons dorp en het buitengebied, waarbij de Dorpsraad graag actief met betrokkenen het overleg aangaat. Om de eerder genoemde ontwikkelingen goed te kunnen oppakken en de algemene belangen voor Vinkel te kunnen blijven behartigen, hebben we handjes nodig. Zonder versterking kunnen wij helaas niet overal op inspringen en moeten we mogelijk keuzes gaan maken. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe dorpsgenoten om de huidige club te versterken.

 

Binnen de dorpsraad kun je zelf bepalen welk onderwerp(en) of item(s) je interessant vindt om je hier in te verdiepen. De onderwerpen die frequent de revue passeren zijn:

 

·                  Woningbouw, Woonvisie;

·                  De 'Groene Delta 2' (landschapverbetering, natuur en recreatie);

·                  De openbare ruimte; leefomgeving, speellocaties;

·                  Ontwikkelen Openbaar Vervoer lijn 13 – 14 voor Nuland en Vinkel;

·                  Actualisering dorpsvisie, waar willen we over 10 jaar als dorp staan;

·                  De toeristische en recreatieve routes (o.a. wandel- en fietsroutes);

·                  De jeugd- en Ouderenzorg in Vinkel en omliggende dorpen;

·                  Ontwikkelingen Heesch West;

·                  De onderwerpen duurzaamheid en sociale zaken;

·                  Het bijhouden van onze website, mails, het opstellen van nieuwsbrieven.
 

Heb je interesse of vind je het leuk om eens een interne dorpsraadvergadering aan te sluiten? Op www.dorpsraadvinkel.nl vindt je onze contactgegevens. Schroom niet om ons te mailen, bellen, appen of bezoek eens onze openbare dorpsraadvergadering en/of volg ons op twitter @dorpsraadvinkel.

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.