Wij staan voor Ons Vinkel

Denkt u mee over plekken voor laadpalen in uw wijk of dorp?

Datum: 23-04-2021


Denkt u mee over plekken voor laadpalen in uw wijk of dorp?

Gemeente publicatie:

 

De komende jaren komen er in onze gemeente steeds meer elektrische auto’s bij. Daarvoor zijn er zo'n 750 nieuwe laadpalen nodig in onze gemeente, verdeeld over alle wijken en dorpen. We vragen u hierover mee te denken. U, en alle bewoners uit uw wijk of dorp, kunnen via een interactieve kaart een reactie geven op de plekken die de gemeente voorstelt.  

 

Nieuwe aanpak elektrisch laden 

 

Het gebruik van schoon, slim en duurzaam vervoer vinden we belangrijk. Daarom stimuleren en faciliteren we elektrisch rijden. Er moet voldoende plaats zijn om elektrische auto’s op te laden. Nieuwe laadpalen plaatsen we volgens een plan dat we voor elke wijk en dorp van de gemeente ontwikkelen. Dat doen we op basis van de verwachte behoefte en met de inbreng van bewoners. Het gaat om laadpalen bij openbare parkeerplekken. Daarnaast komen er meer laadpunten bij parkeergarages, transferia en bedrijven.  


Denkt u mee? 

Op www.denbosch.nl/laadpalen vindt u de interactieve kaart met laadplekken die de gemeente voorstelt. U kunt hierop reageren en nieuwe locaties aandragen. Er is ook een korte animatie met uitleg bij de kaart. U kunt reageren via de kaart tot en met 4 juni 2021.  

 

Vervolg 

Op basis van alle reacties verbeteren we de kaart. We hebben dan bepaald waar tot ongeveer 2025 laadpalen in de hele gemeente gaan komen. Op basis van aanvragen van bewoners, het gebruik van bestaande laadpalen in de wijk en de verwachte stijging in aantal elektrische auto's, plaatsen we stapsgewijs extra laadpalen.  

 

Vragen? 

Voor vragen over de wijklaadplannen kunt u contact opnemen met Janneke van Bakel (j.vanbakel@s-hertogenbosch.nl). Meer informatie over elektrisch rijden en laden kunt u vinden op www.s-hertogenbosch.nl/elektrischrijden. 

 

Bewoners bij wie het invullen van de tool niet lukt, kunnen mailen naar elektrischrijden@s-hertogenbosch.nl of bellen naar 073-615 505.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.