Wij staan voor Ons Vinkel

Gemeente ’s-Hertogenbosch en dorpsraad Vinkel presenteren voetgangersbrug Groote Wetering.

Datum: 14-07-2020


Gemeente ’s-Hertogenbosch en dorpsraad Vinkel presenteren voetgangersbrug Groote Wetering.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de firma Ploegam (als hoofdaannemer) opdracht gegeven om een ontwerp uit te werken voor een fiets- voetgangersbrug over de Groote Wetering. Dit plan komt voort uit de gezamenlijke visie voor het buitengebied van Vinkel die samen bewoners en de dorpsraad is gemaakt (Beleidsdocument 'De Groene Delta II').

 

In november 2020 zijn door het Waterschap en de gemeente s'-Hertogenbosch de benodigde vergunningen afgegeven en de firma Ploegam heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie. De verwachting is dat in het 1e kwartaal van 2021 de voetgangersbrug wordt gerealiseerd.


Achtergrond

 

Vinkel heeft een aantrekkelijk buitengebied. In het verleden hebben wij samen met bewoners en organisaties uit de omgeving gekeken hoe we het buitengebied verder kunnen versterken. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie Vinkel 2013 – 2033 van de dorpsraad en het Toekomstperspectief buitengebied (januari 2017) van de gemeente en de dorpsraad.Het aanleggen van meer routes om te wandelen en te fietsen is een maatregel die bijdraagt aan de doelstellingen. In dit kader is ook de aanleg van een brug over de Groote Wetering voor fietsers en wandelaars als wens naar voren gekomen. De aanleg van de brug is nu voorbereid en het traject voor de benodigde vergunning is opgestart.  

 

Brug voor fietsers en voetgangers

 

De brug heeft een breedte van 2,5 meter en komt te liggen in het verlengde van het Molenpad. We hebben bewust gekozen voor een smalle brug die niet geschikt is voor autoverkeer vanwege het recreatieve karakter van de brug en de omgeving. De fietsverbinding wordt aangesloten op de oever aan de zuidzijde van de Groote Wetering. Vanaf daar loopt het pad naar de Brugstraat. In de uitvoering van de brug houden wij rekening met de ecologische verbindingszone die langs de wetering loopt. De diersoorten kunnen via een doorlopende moerasoever onder de brug door lopen.

 

Vervolg


Na de informele bijeenkomst van dinsdag 21 juli 2020, is het traject van de vergunningsaanvraag in werking gezet. Als de benodgde vergunningen zijn verkregen kan de uitvoeringsfase worden opgestart. De gemeentelijke voorwaarde is dat de brug binnen het beschikbare budget past. Als dit het geval is kan de brug nog voor het einde van 2020 worden gerealiseerd.

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Dorpsraad Vinkel: Pascal Peters (06-12864230)

 

//cdn.dorpsraadvinkel.nl/cms/files/pl001-0004-uo-tek-sit-001-v2-0-a1-blad1van2.pdf

//cdn.dorpsraadvinkel.nl/cms/files/pl001-0004-uo-tek-kun-001-v2-0-a0-blad2van2.pdf

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.