Wij staan voor Ons Vinkel

Jo Bedankt!

Datum: 16-02-2016


Geen enkele moeite was hem te veel om naar bijeenkomsten en overleggen te gaan en de mening van de dorpsraad Vinkel uit te dragen. Ook is hij enkele jaren interimvoorzitter van de dorpsraad geweest. Het bestuur is Jo van Lokven zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid van Vinkel. Wij hopen Jo nog vaak te mogen ontmoeten op onze openbare vergaderingen.

 

Jo, Bedankt!

Deze website wil gebruik maken van cookies.