Wij staan voor Ons Vinkel

Nieuwe bestuurssamenstelling Dorpsraad Vinkel

Datum: 17-04-2023


Nieuwe bestuurssamenstelling Dorpsraad Vinkel

 

Het is de laatste tijd (te) rustig geweest rond de Dorpsraad Vinkel. Toch hebben we deze periode niet stil gezeten. Er is versterking gezocht voor het bestuur dat enige tijd onderbezet is geweest.Een aantal verschillende lopende zaken zijn gemonitored en recent zijn we tot een nieuwe taakverdeling gekomen in het bestuur zodat we als Dorpsraad Vinkel ons mooie dorp maximaal kunnen ondersteunen door de belangen te behartigen bij de gemeente 's-Hertogenbosch door vragen te stellen en gevraagd en ongevraagd advies te geven aan gemeentebestuur en andere instanties. 


Vanaf april 2023 is de taakverdeling binnen het bestuur als volgt:

 

  • Voorzitter: Peter Spruijt
  • Vicevoorzitter: Pascal Peters
  • Secretaris: Alexander Vromans
  • Penningmeester: Geert van Wanrooij
  • Bestuurslid: Nettie van den Hurk (voor vraagstukken t.b.v. senioren)
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.