Wij staan voor Ons Vinkel

Notulen openbare vergadering Dorpsraad Vinkel 14 november 2019.

Datum: 21-11-2019


Notulen openbare vergadering Dorpsraad Vinkel 14 november 2019.

Hier kunt u de notulen van de openbare vergadering Dorpsraad Vinkel d.d. 14 november 2019 inzien.

 


Notulen openbare vergadering Dorpsraad Vinkel 14 november 2019.

 

Aanwezig 20 personen.

 

1. Opening

 

Vaststellen agenda. Notulen 5 september 2019. Bij punt 3: naam “Gedreven” veranderen in “Gewoon Gedreven”.

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken

a. Dankzij de inzet van de oppositie en de dorpsraad mogen de inwoners van Dierenbos blijven wonen.

b. Nick van den Hurk is, vanwege studie en werk, gestopt als lid van de dorpsraad. Pascal Peters neemt zijn taak voor website Ons Vinkel over.

c. De nieuwjaarsbijeenkomst “Vinkel groet en ontmoet” is voor alle inwoners van Vinkel. Er is een programma voor jong en oud. 

 

3. Stand van Zaken

a. Bedrijventerrein Heesch West. De bijeenkomst van 5 november voor de klankbordgroep is afgezegd omdat het rapport met de antwoorden op de zienswijzen nog niet gereed is. Er volgt nog een serie informatieavonden. De ambities van de betrokken gemeenten blijven overeind. Waar mogelijk worden zonnepanelen en windturbines gerealiseerd. Alert zijn op open plekken. Mogelijk worden daar zonnepanelen en windturbines gepland.

 

4. Bouwen in Vinkel

 

- Vinkelse Slagen fase 2. Start eind 2020. Voorstel om tijdens de eerstvolgende openbare vergadering Godfried v.d. Braak en Dennis van Zandbergen uit te nodigen om de plannen uiteen te zetten.

- Projecten. Fam. v.d. Berg. Mogelijke start 6 weken na 8 oktober.

- De Dorsvlegel. Kan verder.

- Danny’s Eeterij en Tapas. Uitbreiding restaurant, opslag en parkeerplaatsen.

- Huisarts. Mogelijk begin bouw in januari.

- Ontmoetingspunt met informatie op het Plein. Een schuilplek met multifunctionele ruimte.  Hier wordt hard aan gewerkt.

- Feestverlichting. Het ontwerp is klaar. Kosten worden gedragen door gemeente, ondernemersvereniging en de dorpsraad.

 

5. De Openbare Ruimte

 

Pascal Peters vertelt middles een presentatie dat er een keer per 2 maanden overleg is met een afvaardiging van de dorpsraad, projectleider Wijkzaken en de wijkmanager, over onderhoud van de openbare ruimte in Vinkel. Hierna een keuze uit een aantal zaken die aangepakt en in planning zijn. De brugleuningen Tolbrug zijn in 2018 vervangen, fietspaden Rijckevorselweg en Coppensdijk zijn in 2018 aangepakt, Brugstraat – Van Kaathoven in 2019. Wegversmallingen Bosschebaan 2018, 30km zone Weerscheut en bebouwde kom, openbare verlichting Vinkelsestraat EVVC, stappenplan wandel - en fietsbrug Wetering.

 

6. Senioren Raad. Inschrijven huurwoning.

In 2014 is het systeem van toewijzing sociale huurwoningen veranderd. Sinds 12 jaar is er een landelijke norm die binding aan een woonplaats geen voorrang meer geeft bij toewijzing. Inschrijven voor een woning gaat via “Woonservice ’s-Hertogenbosch”. Via infopunt Vinkel, elke donderdag van 13.00u tot 15.00u Zijlstraat2, is er hulp bij inschrijven mogelijk. Via de Echo wordt nogmaals aandacht aan dit punt besteed.

 

7. Rondvraag

 

- Een afvaardiging van “Soperse Bos” wil graag een snellere ontsluitingsweg naar de Coppensdijk. Advies van de wijkmanager: Verzamel voldoende draagvlak en neem dan contact op met de gemeente afd. Ruimtelijke ordening.

 

- Hennie Hubers. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst wil huisarts Jos van der Sande vertellen over zijn nieuw te bouwen praktijk.

 

- Eric Govers. A.s. maandag is er vanaf 20.00u inspreken in de gemeenteraad over Heesch West. Op 19 nov. begint om 19.30u een inspraakavond over de ontwerpvisie energielandschap.

 

- Alexander van Hattem: Sterrenwacht Halley heeft mogelijk overlast van Heesch West. De dorpsraad neemt contact op met de sterrenwacht.

 

- Wijkmanager Rutger Jansens deelt mee dat op 27 november 20.00u in ’t Zijl een avond voor jongeren van klas 1t/m 4 middelbare school en hun ouders, over drugs en alcohol wordt georganiseerd. Theatergroep Helder geeft inzicht over situaties van elke dag met betrekking tot NIX 18. Deskundigen zijn aanwezig voor vragen.

 

Sluiting van de vergadering.

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.