Wij staan voor Ons Vinkel

Papier inzameling vanaf dit najaar met nieuwe container

Datum: 23-10-2015


Voor de verenigingen die nu papier ophalen, wordt door de gemeente een nieuw verdienmodel opgesteld met het inzamelen van textiel, frituurvet en klein wit- en bruingoed. Hieraan kleven echter ook nadelen. Via de dorpsraad zijn de aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van het verdienmodel voor verenigingen benadrukt. Ook wordt de relatie met de subsidiering via de BewonersInitiatiefGelden en andere subsidiepotjes eerst beter in beeld gebracht voordat een besluit wordt genomen.

Deze website wil gebruik maken van cookies.