Wij staan voor Ons Vinkel

Uitgifte nieuwe kavels Vinkelse Slagen

Datum: 14-05-2024


Uitgifte nieuwe kavels Vinkelse Slagen

De Vinkelse Slagen


Deze nieuwbouwwijk ligt vlak bij het mooie groene buitengebied met enkele voorzieningen van Vinkel op loopafstand. Er is veel ruimte voor groen zodat het dorpse karakter van Vinkel behouden blijft. In de Vinkelse Slagen is er ruimte voor zelfbouw. Op deze manier kunt u zelf uw eigen woning bouwen. Daarnaast is er ook de ruimte om in CPO-verband woningen te bouwen. In onderstaand bericht leest u de laatste stand van zaken en de aanstaande nieuwe uitgifte van kavels.


Uitgifte nieuwe zelfbouwkavels


Dit jaar worden de laatste zelfbouwkavels voor fase 2 uitgegeven. Op vrijdag 30 augustus 2024 start hiervoor de inschrijfperiode. U heeft 4 weken de tijd om te reageren op één van de beschikbare zelfbouwkavels. Op maandag 30 september op 12:00 uur sluit de inschrijfperiode. Op donderdag 5 september organiseren wij een informatieavond met betrekking tot de uitgifte van de zelfbouwkavels. Verdere informatie over de inschrijfprocedure en informatieavond volgt o.a. via de gemeentelijke website.

 

Huidige werkzaamheden
Hier vindt u een overzicht van de stand van zaken van de huidige werkzaamheden in de Vinkelse Slagen:

 

CPO-starterswoningen: Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de bouw van de starterswoningen. Deze woningen staan aan de Broekbos en de Boksgraaf. De woningen worden in CPO-verband door de starters zelf gebouwd.


Sociale woningen: Woningcorporatie Mooiland is gestart met de bouw van 10 sociale woningen aan de Broekbos. Hierdoor wordt er tegemoet gekomen aan de grote vraag naar sociale woningen. Ook krijgt de Vinkelse Slagen hierdoor een goede mix van verschillende woningen.

 

Vragen?
Wilt u op de hoogte blijven en een bericht krijgen wanneer de nieuwe kavels worden vrijgegeven? Stuur dan een email via het digitaal contactformulier vna de gemeente. Hebt u nog andere vragen over dit plan? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, Joey Verbeek. Dit kan via het digitaal contactformulier. 


Woonrijp maken fase 1: In opdracht van Ruimte voor Ruimte is de firma Ploegmakers druk bezig met het woonrijp maken van fase 1. Dit betekent dat de definitieve bestrating en inrichting van de openbare ruimte wordt aangelegd.


Speeltuin ’t Hummelhuukske: Vorig jaar is de speeltuin ’t Hummelhuukske flink opgeknapt. Momenteel worden de laatste grondwerkzaamheden uitgevoerd om de speeltuin af te maken. De speeltuin is een plek van verbinding en samenkomen. Het verbindt de bestaande wijk en de Vinkelse Slagen met elkaar. Ook verbindt het jong en oud omdat er naast speeltoestellen voor kinderen ook beweegapparaten voor ouderen staan.


Bron: https://www.s-hertogenbosch.nl/bouwkavels/vinkelse-slagen/

Deze website wil gebruik maken van cookies.