Wij staan voor Ons Vinkel

Update Dorpsraad Vinkel mei 2023

Datum: 17-05-2023


Afgelopen maand was de Dorpsraad betrokken bij verschillende onderwerpen die Vinkel aangaan:

  • Gebiedsvisie Gemeente ‘s-Hertogenbosch – buitengebied en dorpen: vooroverleg over Vinkel.
  • Bereikbaarheid/vervoersbehoefte Senioren Vinkel.
  • Bibliotheekfaciliteit in Vinkel.
  • De dorpsraad is in contact met de projectleider van de gemeente over het grote project Hummelshoekse Vinkelse Slagen
  • Op donderdag 25 mei wordt in ’t Zijl om 19u30 een informatiesessie georganiseerd.

 

Hieronder meer informatie over deze punten.


  • Gebiedsvisie Gemeente ‘s-Hertogenbosch – buitengebied en de dorpen overleg over Vinkel: Hiervoor waren naast de Dorpsraad ook besturen van verschillende Vinkelse verenigingen uitgenodigd om input te leveren aan de projectleden die aan de gebiedsvisie werken. Het voornemen is dat er vervolgens een openbare bijeenkomst wordt georganiseerd voor Vinkel en Nuland op een nader te bepalen locatie.
  • Bereikbaarheid/vervoersbehoefte Senioren Vinkel: In gesprek met de gemeente is bevestigd dat de gemeente het vervoer van inwoners van Vinkel en Nuland belangrijk vindt. De ondersteuning door de gemeente van de seniorenbus en sinds kort het ANWB Automaatje project moet eraan bijdragen dat voorzien wordt in de vervoersbehoefte van met name oudere inwoners.
  • Bibliotheekfaciliteit in Vinkel: De Dorpsraad onderzoekt met de gemeente en overkoepelende bibliotheekcentrale Noordoost Brabant wat de mogelijkheden zijn om een bibliotheekfaciliteit/bus in Vinkel nieuw leven in te blazen, nadat dit voorheen is weggesaneerd. E.e.a. in navolging van het initiatief van de overheid om meer mensen weer aan het lezen te krijgen.
  • De dorpsraad is in contact met de projectleider van de gemeente over het grote project Hummelshoekse Vinkelse Slagen, een combinatie van speel/sport/fitnessplaats. Het plan is dat voor de bouwvakvakantie de grote werkzaamheden hieraan gereed zijn en na de bouwvak de afwerking wordt afgerond. Ook wordt gesproken over een feestelijke opening.
  • Op donderdag 25 mei wordt in ’t Zijl om 19u30 een informatiesessie georganiseerd waarvoor wij in de vorige Echo een oproep deden aan de inwoners van verschillende Vinkelse buurten om deel te nemen en ideeën te delen en te bespreken. Verschillende bewoners hebben zich aangemeld, maar u bent op deze avond van harte welkom; uw input is belangrijk!
Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.