Wij staan voor Ons Vinkel

Update - voetgangersbrug Groote Wetering.

Datum: 05-02-2021


Update - voetgangersbrug Groote Wetering.

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft de firma Ploegam (als hoofdaannemer) opdracht gegeven om een ontwerp uit te werken voor een fiets- voetgangersbrug over de Groote Wetering. Dit plan komt voort uit de gezamenlijke visie voor het buitengebied van Vinkel die samen bewoners en de dorpsraad is gemaakt. Dit gemeentelijk project maakt onderdeel uit van het beleidsdocument 'De Groene Delta II'.

 

In november 2020 zijn door het Waterschap en de gemeente s'-Hertogenbosch, de benodigde vergunningen afgegeven en de firma Ploegam heeft de opdracht ontvangen voor de realisatie.

 

Update 5 februari 2021:

De gemeente heeft naar aanleiding van de benodigde vergunning, een tweetal bezwaren ontvangen. Deze bezwaren worden door de bezwaar- en beroepscommissie inhoudelijk behandeld. Het is bij de werkgroep nog onbekend wanneer de inhoudelijke behandeling plaatsvindt. De gemeentelijke contactpersoon heeft aangegeven dat in ieder geval tot maart 2021 dit project niet inhoudelijk wordt behandeld. Dit betekent dat de gewenste wandel- en fietsbrug nog niet mag worden gerealiseerd.


Achtergrond

 

Vinkel heeft een aantrekkelijk buitengebied. In het verleden hebben wij samen met bewoners en organisaties uit de omgeving gekeken hoe we het buitengebied verder kunnen versterken. Dit is vastgelegd in de Toekomstvisie Vinkel 2013 – 2033 van de dorpsraad en het Toekomstperspectief buitengebied (januari 2017) van de gemeente en de dorpsraad.Het aanleggen van meer routes om te wandelen en te fietsen is een maatregel die bijdraagt aan de doelstellingen. In dit kader is ook de aanleg van een brug over de Groote Wetering voor fietsers en wandelaars als wens naar voren gekomen. De aanleg van de brug is nu voorbereid en het traject voor de benodigde vergunning is opgestart.  

 

Brug voor fietsers en voetgangers

 

De brug heeft een breedte van 2,5 meter en komt te liggen in het verlengde van het Molenpad. We hebben bewust gekozen voor een smalle brug die niet geschikt is voor autoverkeer vanwege het recreatieve karakter van de brug en de omgeving. De fietsverbinding wordt aangesloten op de oever aan de zuidzijde van de Groote Wetering. Vanaf daar loopt het pad naar de Brugstraat. In de uitvoering van de brug houden wij rekening met de ecologische verbindingszone die langs de wetering loopt. De diersoorten kunnen via een doorlopende moerasoever onder de brug door lopen.

 

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Dorpsraad Vinkel: Pascal Peters (06-12864230)

 

//cdn.dorpsraadvinkel.nl/cms/files/pl001-0004-uo-tek-sit-001-v2-0-a1-blad1van2.pdf

//cdn.dorpsraadvinkel.nl/cms/files/pl001-0004-uo-tek-kun-001-v2-0-a0-blad2van2.pdf

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.