Wij staan voor Ons Vinkel

Verbeter je omgeving met het wijk- of dorpsbudget

Datum: 10-12-2016


Verbeter je omgeving met het wijk- of dorpsbudget

Heb jij een goed idee voor jouw omgeving? Een idee dat je eigen wijk of dorp leuker, veiliger of mooier maakt? Je kunt mogelijk subsidie krijgen uit het Wijk- en Dorpsbudget van de gemeente. Deze subsidieregeling is namelijk voor bewoners die in hun eigen buurt aan de slag willen. 


Elke wijk of dorp binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch, ontvangt jaarlijks een vrij te besteden bedrag in de vorm van een stimuleringsbijdrage.

 

Voor Vinkel is jaarlijks een bedrag van circa 11.000 euro beschikbaar voor een breed scala aan bewonersinitiatieven. U kunt denken aan initiatieven om de leefbaarheid en de veiligheid binnen een wijk te vergroten. Maar ook een bijdrage bij de aanschaf van promotieartikelen ten behoeve van een voorstelling kunnen hieronder vallen.


De uitgangspunten op een rijtje:

 

• Het geld kan aan bijna alles worden besteed: sociale projecten, projecten in het kader van veiligheid of projecten die de inrichting van het openbare gebied betreffen – het mag allemaal. Zolang het maar niet in strijd is met de wet.

 

• Aanvragers zijn verantwoordelijk voor een goede boekhouding. Bij kleine projecten controleert de gemeente die administratie steekproefsgewijs. Bij andere projecten is een verantwoording over de uitgaven verplicht.

 

• Een aanvraag gaat eenvoudig en digitaal, via de website van de gemeente 's-Hertogenbosch. Op de gemeentelijke website zie je ook welke initiatieven hiervoor zijn aangevraagd.

 

Lees hier snel meer! 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.