Wij staan voor Ons Vinkel

Voorontwerp bestemmingsplan Kom Vinkel

Datum: 23-02-2017


Voorontwerp bestemmingsplan Kom Vinkel

De gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de kom van Vinkel (bestemmingsplan Kom Vinkel). Dit bestemmingsplan komt in de plaats van het bijna 10 jaar oude bestemmingsplan ‘Kernen Maasdonk’.


Met het nieuwe bestemmingsplan wil de gemeente het geldend bestemmingsplan voor de Kern Vinkel weer bij de tijd brengen. Het plangebied ligt voornamelijk over het bebouwd gebied van Vinkel. De plangrens staat op de afbeelding hieronder weergegeven.

In het nieuwe bestemmingsplan is het geldende bestemmingsplan gedigitaliseerd en aangepast aan de nieuwe wet- en regelgeving. Dit leidt tot enkele geringe aanpassingen in de regels van het bestemmingsplan. Ook is op de verbeelding de bestemming op een aantal kleine punten aangepast. Het zijn aanpassingen van de bestemming naar het werkelijke gebruik op de gronden. In het plangebied is ook het pas geactualiseerde bestemmingsplan ‘Vinkel Zuid’ opgenomen. Het nieuwe plan is een een conserverend bestemmingsplan. Dat betekent dat het nieuwe bestemmingsplan de bestaande rechten respecteert. Het laat ook geen grootschalige ontwikkelingen toe.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan Kom Vinkel ligt vanaf 20 februari 2017 zes weken ter visie. Tijdens deze periode kan iedereen op dit plan aan het college schriftelijk en mondeling inspraakreacties kenbaar maken.

 

De gemeente ’s-Hertogenbosch nodigt de inwoners van Vinkel uit voor een  inloopavond op 9 maart 2017 over dit plan. Dezer inloopavond vindt van 17:30 tot 19:30 uur plaats in gemeenschapshuis ‘t Zijl. Op deze avond geven medewerkers van de gemeente ’s-Hertogenbosch informatie over het plan en beantwoorden ze uw vragen hierover.

 

Het voorontwerp bestemmingsplan is voor iedereen in te zien onder de link: https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-procedure/kom-vinkel.html


Bron: https://www.s-hertogenbosch.nl/inwoner/bouwen-en-wonen/ruimtelijkeplannen/ruimtelijke-plannen-in-pro

Deze website wil gebruik maken van cookies.