Wij staan voor Ons Vinkel

Wat heeft de Dorpsraad in 2021 allemaal opgepakt in de Openbare Ruimte?

Datum: 23-12-2021


Wat heeft de Dorpsraad in 2021 allemaal opgepakt in de Openbare Ruimte?

Wat heeft de Dorpsraad in 2021 allemaal opgepakt in de Openbare Ruimte?

 

In deze publicatie eens geen aandacht voor de windmolens van Bernheze, de opvang van asielzoekers op het Libema-terrein, de impact van de verruimde evenementvergunning van Libema, Heesch West, buslijn 90, zonnepanelen op geluidsschermen A59 of de woningbouwprojecten, allen onderwerpen waar de Dorpsraad op de één of andere manier bij betrokken is, maar oderwerpen die buiten voor iedereen zichtbaar en tastbaar zijn.


Zoals jullie wellicht weten, heeft de dorpsraad om de twee maanden overleg met de gemeente over een breed scala aan onderwerpen die min of meer de Openbare Ruimte aangaan. Tijdens deze overleggen worden onderwerpen besproken die bijdragen aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Vinkel. De Openbare Ruimte moet schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Het gaat bij onze overleggen niet om een scheve stoeptegel, een verdwaalde afvalbak of zwerfvuil maar over structurele voorzieningen zoals fietspaden, speelvoorzieningen, verkeersveiligheid en het openbaar gebied. In deze publicatie geef ik puntsgewijs een overzicht van de voornaamste successen én lopende onderwerpen die in 2021 de revue hebben gepasseerd:

 

1.            Bij de Tolbrug komt geen extra openbare verlichting in de vorm van lantaarnpalen of sfeerverlichting. Wel is met de gemeente afgesproken dat bij de geplande ombouw naar Ledverlichting de Tolbrug, maar ook de fietsoversteek bij EVVC, voorrang krijgen. Beide locaties worden hierdoor egaler verlicht wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Door problemen met de zeer lange levertijden van het benodigde materieel, zijn deze werkzaamheden in 2021 helaas niet gerealiseerd.

 

2.            We blijven het gesprek aangaan over de kwaliteit van de fietspaden langs bijvoorbeeld de Brugstraat (buitengebied). De gemeente geeft telkens aan dat er bijna nooit meldingen hierover binnenkomen. Hierbij dus een oproep om slecht wegdek, gaten etc. te melden bij de gemeente. Dit versterkt ons bij de gesprekken hierover om de situatie te verbeteren.

 

3.            Met betrekking tot de toekomstige speelvoorzieningen wordt de voortgang van het terrein Hummelhuuske (Vinkelse Slagen) besproken. Voor dit initiatief zijn directe buurtbewoners door de gemeente benaderd om mee te denken over dit ‘beweegpark’ voor jong en oud. Een weetje: eind 2021 zijn de ballenvangers rond de ander goed gebruikte speellocatie (trapveldje Brugstraat/Beukenlaan) door de gemeente vervangen.

 

4.            Enkele plantvakken in de Lindenlaan zijn van nieuwe beplanting voorzien. De gemeente heeft met aanwonenden praktische afspraken hierover gemaakt: ‘de gemeente levert de beplanting en de aanwonenden verzorgen het onderhoud’. Over plantvakken gesproken, de goed onderhouden plantvakken (door de bewoners wel te verstaan!) zijn een streling voor het oog. Het blijft echter een doorn in het ander oog hoe de overige plantvakken in de Brugstraat er verwaarloosd bij staan. Dit is geen visitekaartje voor ‘Ons Vinkel’.

 

5.         De Zwaantjes zijn eind november voor de tweede keer uitgevlogen. Ook in het tweede jaar op rij zijn weer 250 zwaantjes door een groep vrijwilligers voor de inwoners gemaakt en net voor sinterklaas uitgedeeld. De werkgroep heeft aangegeven dat het voor nu genoeg is geweest. Niet het gebrek aan enthousiasme maar het beschikbare budget is op. De originele mallen (vormen) om een zwaan te maken, worden bewaard dus wie weet wat er over enkele jaren nog kan gebeuren?

 

6.         De wandel- en fietsbrug over de Wetering is een feit. Een traject van de lange adem maar uiteindelijk ligt er een mooie brug, geheel in wens door Vinkelse ondernemers gebouwd. Er wordt gretig gebruik van deze brug én het aangrenzend fietspad gemaakt. Een visitekaartje voor de toeristische ontsluiting van dit deel van Vinkel.

 

7.         Ook het onderwerp verkeersveiligheid komt aan bod. Naast het feit dat snelheid vooral met beleving én het gedrag van mensen te maken heeft, heeft de gemeente aangegeven op enkele locaties een snelheidsdisplay te plaatsen. Deze hangt voor de duur van circa 3  maanden in bijvoorbeeld de Van Rijckevorselweg, De Weerscheut en de Vinkelsestraat.

 

8.         Als laatste puntje kaarten we structureel het rode asfalt op de T-splitsing Kaathoven/Brugstraat en in de Van Rijckevorselseweg aan. Deze locaties zien er glad uit en de gemeente geeft aan hier ‘iets’ mee te gaan doen. Wat dat ‘iets’ is weten wij nu nog niet maar daar komen we wel achter.

 

Het is een gegeven dat de dorpsraad een actieve houding richting de gemeente heeft en onderhoudt, om ervoor te zorgen dat vele projecten en werkzaamheden in beeld blijven. Via onze website www.dorpsraadvinkel.nl en twitter @DorpsraadVinkel informeren we jullie hierover.

 

De BuitenBeter App

De dagelijkse ongemakken in de openbare ruimte kun je zelf eenvoudig en laagdrempelig via de BuitenBeter App of de gemeentelijke website melden. Hierover zijn onze ervaringen positief en uw melding versterkt ons in onze overleggen met de gemeente.

 

Oproep

Vindt je het leuk om je expertise en/of betrokkenheid binnen Vinkel in te zetten voor de gemeenschap, schroom dan niet om ons eens te benaderen. De Dorpsraad is nog steeds op zoek naar inwoners die een bepaald onderwerp (leefbaarheid, woningbouw, welzijn, sociale zaken etc.) samen met de betreffende organisaties en de gemeente willen oppakken. Zoals je net hebt gelezen doen we stiekem toch heel veel met een kleine groep dorpsgenoten.

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.