Wij staan voor Ons Vinkel

Werkzaamheden in de Openbare Ruimte – December 2020

Datum: 02-12-2020


Werkzaamheden in de Openbare Ruimte – December 2020

Zoals jullie wellicht weten, heeft de dorpsraad periodiek overleg met de gemeente over de Openbare Ruimte. In dit overleg worden onderwerpen besproken die bijdragen aan de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Vinkel. De Openbare Ruimte moet schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Het gaat bij onze overleggen niet om een scheve stoeptegel, een verdwaalde afvalbak of zwerfvuil maar over structurele voorzieningen zoals fietspaden, speelvoorzieningen en het openbaar groen. In deze publicatie probeer ik puntsgewijs een overzicht te geven van de voornaamste onderwerpen die de laatste maanden zijn besproken en waaruit actiepunten zijn voortgekomen.


  1. Enkele plantvakken in de Brugstraat zijn van nieuwe beplanting voorzien. De gemeente heeft met enkel aanwonenden praktische afspraken hierover gemaakt: ‘de gemeente levert de beplanting en de aanwonenden verzorgen het onderhoud’. In tijden van droogte zag je diverse vormen van beregening langs de weg verschijnen, de bewoners pakken het enthousiast op! Gezamenlijk aan zet voor een fraaie groene Brugstraat! Het blijft helaas een doorn in het oog hoe de overige plantvakken er verwaarloosd bij staan. In de Lindenlaan zijn op vergelijkbare wijze enkele plantvakken aangepakt.
  2. Bij de Tolbrug komt geen extra openbare verlichting in de vorm van een lantaarnpaal of sfeerverlichting. De gemeente is bezig om straatverlichting op diverse locaties binnen Vinkel gefaseerd door LED te vervangen. Hierdoor zal de Tolbrug, maar ook bijvoorbeeld de fietsoversteek bij EVVC, egaler worden verlicht wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Afgelopen jaar heeft er helaas niets plaatsgevonden.
  3. Het asfaltfietspad langs de Weerscheut is over een afstand van circa 300 meter zo goed als mogelijk geëgaliseerd. Wortelopdruk maakte het fietsen hier tot een gevaarlijke onderneming. We zijn nogmaals het gesprek aangegaan over de fietspaden langs de Brugstraat (buitengebied). Deze liggen er nog steeds slecht bij en zijn aan de smalle kant.
  4. Met betrekking tot de speelvoorzieningen is het onderhoud en inrichting van het terrein Hummelhuuske (Vinkelse Slagen) besproken. De gemeente heeft de houten palen, welke door hun leeftijd veel scherpe randen en spijkers vertoonden, verwijderd. Daarnaast wordt alvast een half verhard wandelpad aangelegd als voorbode voor de toekomstige inrichting van het aangrenzende nieuwe speelterrein. Ook kijkt de gemeente naar de mogelijkheden om de provisorische ballenvangers bij het trapveldje (Brugstraat/Beukenlaan) te vervangen. Wij horen van de gemeente graag wat de mogelijkheden zijn.
  5. Vanuit de toekomstige huisartenpraktijk is de vraag gekomen of de gemeente open staat om hier een voetgangersvriendelijke oversteek te realiseren. De gemeente heeft recentelijk een verkeerskundig advies aangeleverd waarin is verwoord dat een dergelijke voorziening hier vooralsnog niet noodzakelijk wordt geacht. Dit komt tegenstrijdig over met de wegversmalling/zebrapad die in 2018, nabij hetzelfde plein, t.b.v. de bassischool wel is aangelegd!
  6. Met betrekking tot de ‘Van Rijckevorselweg’ hebben we de lokale media bereikt. We maken ons zorgen over de hoge verkeersnelheid, het rode asfalt in de bocht met de ‘Nulandse Weerscheut’ en de vele gaten langs de weg. De gemeente kan hier vooralsnog niet een kant en klare oplossing bieden maar we hebben de toezegging dat in ieder geval de stroefheid van het rode asfalt in de bocht ‘Nulandse Weerscheut’ wordt onderzocht.
  7. Daarnaast is de Dorpsraad actief betrokken bij de realisatie van de overkapping op het Pastoor Vogelsplein (hooimijt) en de werkgroepen voor het uniek Vinkels Lichtornament en de wandelbrug over de Groote Wetering.

 

Het is een feit dat de dorpsraad een actieve houding richting de gemeente heeft en onderhoudt, om ervoor te zorgen dat vele projecten en werkzaamheden in beeld blijven. Via onze website www.dorpsraadvinkel.nl en twitter @DorpsraadVinkel informeren we jullie hierover.

 

De BuitenBeter App

De dagelijkse ongemakken in de openbare ruimte kunt u zelf eenvoudig en laagdrempelig via de BuitenBeter App melden. Hierover zijn onze ervaringen positief en uw melding versterkt ons in onze overleggen met de gemeente.

 

Oproep

Vindt je het leuk om je expertise en/of betrokkenheid binnen Vinkel in te zetten voor de gemeenschap, schroom dan niet om ons te benaderen. De Dorpsraad is op zoek naar enkele inwoners die een bepaald onderwerp (leefbaarheid, woningbouw, welzijn, sociale zaken etc.) samen met de betreffende organisaties en de gemeente willen oppakken.

 

Namens Dorpsraad Vinkel

Pascal Peters

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.