Wij staan voor Ons Vinkel

Werkzaamheden in de Openbare Ruimte – Voorjaar 2020

Datum: 07-04-2020


Werkzaamheden in de Openbare Ruimte – Voorjaar 2020

Werkzaamheden in de Openbare Ruimte – Voorjaar 2020

 

Zoals jullie weten, heeft de dorpsraad periodiek overleg met de gemeente ’s-Hertogenbosch over de openbare ruimte. In dit overleg worden onderwerpen besproken die bijdragen aan het algemeen belang van Vinkel. De Openbare Ruimte moet schoon, veilig en voor iedereen toegankelijk zijn én blijven. Het gaat hier niet om een scheve stoeptegel of zwerfvuil maar over het wel of niet aanleggen van een voetpad/fietspad of bijvoorbeeld de aanwezigheid van afvalbakken.


Door de corona-richtlijnen is er momenteel geen fysiek overleg mogelijk. De contacten beperken zich tot mail en/of telefoon. De gemeente heeft recentelijk aangegeven dat de volgende onderhoudswerkzaamheden in het voorjaar van 2020 worden opgepakt:

 

1.            Enkele plantvakken in de Brugstraat zijn voorzien van nieuwe beplanting. De gemeente heeft met de aanwonenden praktische afspraken hierover gemaakt; ‘de gemeente levert de beplanting en de aanwonenden verzorgen het dagelijks onderhoud’. In tijden van droogte zie je diverse vormen van beregening langs de weg verschijnen, de bewoners pakken het enthousiast op! Hopelijk zien andere straatbewoners het positieve effect van de nieuwe beplanting en zijn zij wellicht bereid om hier in de toekomst een positieve bijdrage aan te leveren. Gezamenlijk aan zet voor een fraaie groene Brugstraat!

 

2.            De Tolbrug heeft in augustus 2018 nieuwe leuningen gekregen met een authentieke / rustieke uitstraling. De bekende grijze varkensruggen hebben recentelijk een wit jasje gekregen om de verkeerdeelnemers te attenderen op de smalle brug. Tevens is de brede markeringsstrook aan de zijde van het buitengebied voorzien van witte verf.

 

3.            Het vrijliggend asfaltfietspad langs de Weerscheut is over een afstand van circa 200 meter zeer ongelijk. Wortelopdruk maakt het fietsen hier tot een gevaarlijke onderneming. De Dorpsraad kaart dit onderwerp telkens aan en recentelijk zijn onderhoudswerkzaamheden aan het asfalt uitgevoerd. We zijn nog even in afwachting op welke wijze de ernstige verhogingen worden aangepakt. Het weghalen van de wortels is een mogelijkheid maar de vraag is of de betreffende bomen dan wel nog bestand zijn tegen harde rugwinden.

 

4.            Een bespreekpunt op het gebied van de openbare verlichting door de gemeente in gang gezet. Ondermeer enkele lantaarnpalen bij de Tolbrug, de Vinkelsestraat (nabij EVVC) en in de Weurscheut worden voorzien van energiezuinige ledverlichting. Naast energiebesparing zorgt deze moderne straatverlichting voor een rustig / egaler licht wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Wanneer deze werkzaamheden gaan plaatsvinden is bij ons nu nog onbekend. Deze werkzaamheden staan in ieder geval voor 2020 gepland.

 

5.           Met behulp van een stimuleringssubsidie is de realisatie van een zitbank, in de vorm van een achtkant, mogelijk gemaakt. Vanaf april - mei 2020 kan iedereen hier genieten van het uitzicht.

 

Achtkant - Groote Wetering - April 2020

 

Het is een feit dat de dorpsraad een actieve houding richting de gemeente heeft om ervoor te zorgen dat vele projecten en werkzaamheden in beeld blijven. De dagelijkse ongemakken in de openbare ruimte kunt u zelf eenvoudig via de BuitenBeter App melden. Hierover zijn onze ervaringen zeer positief.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.