Wij staan voor Ons Vinkel

Voorzieningen

 

Voor de bewoners van Vinkel zijn er een aantal voorzieningen in relatie tot de gemeente 's-Hertogenbosch, hieronder staan er een aantal van weergegeven. Mis je hier nog iets? Neem dan vooral contact met ons op zodat wij het toe kunnen voegen. 

Buiten Beter App

De buiten beter app is er om problemen in de openbare ruimte te melden bij de gemeente; moet een plantsoen dringend gesnoeid worden, hang er een verkeersbord scheef? Gebruik de BuitenBeter app.

 

Gemeentegids

De meest recente gemeentegids is hier te downloaden. 

De gemeentelijke afvalstoffendienst heeft een eigen website

 

Wijkhulp (divers)

Voor sociale hulp en welzijn maakt de gemeente gebruik van de organisatie Welzijn Divers, contactgegevens zijn hier te vinden. 

Huisarts

Website huisartsenpraktijk Vinkel

 

Wijkagent

In den Bosch werkt men met het Buurt Informatie Netwerk BIN en is er ook de wijkagent

 

Subsidie in het kader van de BAG (Burger Advies Groep)

Heb je als bewoner van 's-Hertogenbosch een sociaal initiatief? Dan kom je wellicht in aanmerking voor een financiele bijdrage in het kader van de BAG (Wijk-, Buurt- en dorpsbudget).

 

Kijk op de gemeentelijke website voor de voorwaarden en ga naar

https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget voor het indienen van een aanvraag.

 

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.