Wij staan voor Ons Vinkel

Wie is de Dorpsraad?

 

De Dorpsraad vormt een laagdrempelig klankbord voor de bewoners van Vinkel en behartigd de (collectieve) belangen van Vinkel bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. 

 

 


Onder de noemer 'Ons Vinkel' worden alle evenementen in Vinkel aangekondigd op www.onsvinkel.nl.

 

Onze visie

In 2013 hebben wij onze visie op de ontwikkeling van Vinkel opgesteld, ben je benieuwd? Vraag hem bij ons aan.

Wie zijn wij?

Ons dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Ton van der Leest en penningmeester Geert van Wanrooij. Taken en projecten zijn verdeeld volgens onderstaand schema. Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan een van de platforms deel te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Ton van der Leest, voorzitter


Ton van der Leest (1960), Project Manager ICT bij KPN, Voorzitter EHBO Vinkel, Voorzitter Stichting Jeugdbelangen Vinkel en Lid van de CDA ’s-Hertogenbosch.

 

Naast het werk en verenigingsleven ga ik regelmatig fietsen, lopen en naar fitness. In de winter speel ik recreatief badminton met vrienden. Bij mij kun je terecht voor algemene informatie over de dorpsraad en als eerste aanspreekpunt namens de Dorpsraad.

 

Aandachtsgebieden: 1e aanspreekpersoon voor derden, bestemmingsplannen en nieuwbouwprojecten.

Pascal Peters

Pascal Peters (1974). Via mijn studie Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch en diverse omzwervingen, uiteindelijk in het gebied van 'De Hooghe Heide’ terechtgekomen. Als fanatieke mountainbiker (al jarenlang lid van Mountainbike vereniging The Whoopers in Berlicum) ken ik inmiddels elk zandpadje. Daarnaast ben ik secretaris van een stichting die jaarlijks een wielercriterium en een wedstrijd voor veldrijders onder de vlag van de Wielren Unie (KNWU) in Heeswijk-Dinther organiseert. Ik werk bij de gemeente Oss waar ik mijn uurtjes maak in het beheer van de openbare ruimte. Als gebiedsmanager ben ik betrokken bij het dagelijks onderhoud van o.a. het openbaar groen, de speelvoorzieningen, het openbaar groen, klimaatadaptatie en burgerparticiatie. Daarnaast ben ik opdrachtgever voor de grotere projecten in de openbare ruimte.    

  

Ik wil me graag inzetten om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere dorpsgenoten, de zichtlocaties binnen Vinkel te verfraaien. Je kunt hierbij denken aan nieuwe beplanting, het schilderen van brugleuningen en het tegengaan van verpaupering. Er zijn hiervoor beperkte financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar maar mijn ervaring is dat veel aandachtspuntjes relatief eenvoudig en zonder al te hoge kosten kunnen worden opgepakt. De openbare ruimte is feitelijk de voortuin van iedereen en vormt hierdoor als het ware een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Bij mij kunt je terecht als je ideeën / suggesties hebt om bepaalde zaken in de openbare ruimte op te pakken. Ik ben per mail bereikbaar via pascalpeters599@hotmail.com.

 

Aandachtsgebieden: Openbare Ruimte, Natuurprojecten 'De Groene Delta II' en de wandel- annex fietsbrug over de Groote Wetering.

Alexander Vromans
 

Alexander Vromans (1979), bedrijfsadviseur en MfN-registermediator bij Flynth in ’s-Hertogenbosch. Naast mijn werk en het verenigingsleven vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een goed en leefbaar Vinkel. Waar mensen met plezier wonen en recreëren met respect voor de omgeving en elkaar. Binnen de Dorpsraad Vinkel zet ik mij met name in voor het bevorderen van sport en bewegen binnen Vinkel. Hiertoe ben ik dan ook lid van de Raad van Advies van Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel. Dus heeft u vragen over sport of bewegen in Vinkel, stel ze mij dan gerust!

 

Aandachtsgebieden: sport en bewegen, bewonersadviesgroep (BAG).

Er zijn nog geen fotoalbums geplaatst.

Geert van Wanrooij

 

Sinds vele jaren fungeer ik als penningmeester van de dorpsraad. Samen met enkele betrokken bewoners neem ik zitting in de BAG-commissie. De Burger Advies Groep (BAG) bespreekt de ontvangen subsidieverzoeken binnen Vinkel en bepaalt de hoogte van de toegekende subsidie.

 

Aandachtsgebieden: financien, subsidies, bewonersadviesgroep (BAG).

Nettie van den Hurk

 

Al jarenlang ben ik trouw lid van de Dorpsraad.

 

Aandachtsgebieden: ouderenbeleid en welzijn.


 

 

De Wijkmanager

Mijn naam is Rutger Janssens. Sinds 2016 ben ik vanuit de Gemeente wijkmanager in Rosmalen, Nuland en Vinkel. De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2005 gestart met wijkgericht werken. Hiervoor hebben we de gemeente in 12 wijken verdeeld. Na de gemeentelijke herindeling zijn Vinkel en Nuland bij de gemeente gekomen en telt

’s-Hertogenbosch 14 wijken. Vinkel heeft de eer om als wijk 14 te worden aangemerkt!

 

De taken als wijkmanager zijn onder meer het opbouwen en onderhouden van professionalsnetwerken en het bewaken van lopende processen. Daarnaast voert de wijkmanager de subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen uit. Een andere belangrijke taak van de wijkmanager is het onderhouden van de contacten met bewoners(groepen). Dit varieert van regelmatig overleg met de dorpsraad tot het beantwoorden van vragen van andere bewoners(groepen). Ook zorgt de wijkmanager er voor dat bewoners, indien nodig of gewenst, in contact komt met andere gemeentelijke afdelingen zoals Realisatie en Beheer of Stadstoezicht.

 

 

De gemeente heeft een subsidieregeling 'Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Met deze regeling ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven. Dit kunnen sociale activiteiten zijn. Maar ook initiatieven die betrekking hebben op de fysieke buitenruimte of veiligheid. Elke wijk of dorp heeft een eigen budget. Het beschikbaar budget voor Vinkel bedraagt circa € 11.000,- per jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget. Ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de Bewonersadviesgroep van uw wijk, buurt of dorp. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken bewoners uit Vinkel waaronder ook een afvaardiging vanuit de Dorpsraad. Zij voorzien de ingediende aanvragen uit Vinkel van een beoordelingsadvies. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Op deze manier geeft de gemeente de bewoners van Vinkel een mooie mogelijkheid om mee te beslissen over besteding van geld in het dorp.

 

Als wijkmanager ben ik ook actief op sociale media. Zowel op Facebook als op Twitter. Op Facebook en Twitter kunt u mij volgen. Heeft u vragen voor mij? Belt/mailt u mij dan op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Tot ziens in Vinkel.

 

Rutger Janssens

Wijkmanager Rosmalen, Nuland en Vinkel

073-615 5367

r.janssens@s-hertogenbosch.nl

 

 

 

 

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.