Wij staan voor Ons Vinkel

Over Ons

De Dorpsraad wil een klankbord zijn voor de bewoners van Vinkel en zo nodig voor hun de belangen behartigen bij de gemeente. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente. De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. 

Onze visie

In 2013 hebben wij onze visie op de ontwikkeling van Vinkel opgesteld, ben je benieuwd? Download hem hier.

Wie zijn wij?

 Ons dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter Ton van der Leest en penningmeester Geert van Wanrooij. Taken en projecten zijn verdeeld volgens onderstaand schema. Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan een van de platforms deel te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

Ton van der Leest, voorzitter


Ton van der Leest, 55 jaar oud (1960), Project Manager ICT bij KPN, Voorzitter EHBO Vinkel, Voorzitter St. Jeugdbelangen Vinkel, Lid CDA ’s-Hertogenbosch.

Naast het werk en verenigingsleven ga ik regelmatig fietsen, lopen en naar fitness, in de winter speel ik recreatief badminton met vrienden.

Bij mij kun je terecht voor informatie over de dorpsraad en als aanspreekpunt namens de Dorpsraad.

Geert van Wanrooij, penningmeester

Riki van Heijningen-Elsbeek, secretaris

 

Zomer 2015 ben ik gestopt als docent Duits. Sinds een jaar doe ik secretariële werkzaamheden voor de dorpsraad en ben ik mede-appeltaartenbakster t.b.v. de herbouw van Molen de Zwaan.

Via dorpsraad@gmail.com ben ik bereikbaar voor vragen/verzoeken/ideeën over en voor Vinkel.

De ontwikkeling van het gebied Hooge Heide draag ik een warm hart toe.

Ik geniet van hardlopen en paardrijden in de bossen rondom Vinkel.

Foto

Ad van Heijningen


Als oud- huisarts in Vinkel ben  ik al jaren betrokken bij de ontwikkeling van het dorp. De dorpspraktijk is inmiddels overgedragen aan een jonge huisarts die met veel enthousiasme de toekomst van de praktijk tegemoet ziet. Mijn specifieke interesse in de dorpsraad betreft vooral dorpsontwikkeling en natuur. De plannen omtrent het plein als ontmoetingsruimte in de dorpskern blijven actueel. Een aaneengesloten geheel van Pastoor Vogelsplein en kerkplein,  omrand door woningen, enkele bedrijven, de kerkgevel en de horeca van Danny moet het dorpshart aantrekkelijker maken. Dit is al voorzien in de laatste reconstructie, 15 jaar geleden, maar nog steeds niet gerealiseerd. De Vinkelse slagen moeten Vinkel een flinke aanzet tot groei geven, noodzakelijk voor het op peil houden van  onze voorzieningen. Daarnaast ben ik betrokken bij de verdere ontsluiting van het dorp ten behoeve van het toerisme door middel van fietspaden.

 

Nick van den Hurk

Nick van den Hurk hier, 26 jaar oud en sinds 2013 full-time aan het werk als arbeidshygiënist bij Arbo Unie. Actief in het muzikale verenigingsleven van Vinkel als drummer bij Odio en regelmatig te zien op sociale bijeenkomsten en evenementen. Bij mij kun je terecht als je vragen hebt met betrekking tot dorpsontwikkelingen en jeugd. 

Nettie van den Hurk

 

Pascal Peters

Pascal Peters (1974).Via mijn studie Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch en diverse omzwervingen, uiteindelijk in het gebied van de ‘Hooghe Heide’ terechtgekomen. Als fanatieke mountainbiker (jarenlang lid van Mountainbike vereniging The Whoopers in Berlicum) ken ik inmiddels elk zandpadje. Daarnaast ben ik secretaris van een stichting die jaarlijks een wielercriterium en diverse mountainbike wedstrijden onder de vlag van de Wielrenunie (KNWU) in Heeswijk-Dinther organiseert. Ik werk bij een kleine gemeente, grenzend aan Tilburg, waar ik mijn uurtjes maak in het beheer van de openbare ruimte. Als coördinator ben ik betrokken bij o.a. het onderhoud van de wegen, het rioolstelsel, de afvalinzameling en de gemeentewerf.   

  

Ik wil me graag inzetten om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere dorpsgenoten, de zichtlocaties binnen Vinkel te verfraaien. Je kunt hierbij denken aan nieuwe beplanting, het schilderen van brugleuningen en het tegengaan van verpaupering. Er zijn hiervoor  beperkte financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar maar mijn ervaring is dat veel aandachtspuntjes relatief eenvoudig en zonder al te hoge kosten kunnen worden opgepakt. De openbare ruimte is feitelijk van iedereen en vormt hierdoor als het ware een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Bij mij kunt je terecht als je ideeën / suggesties hebt om bepaalde zaken in de openbare ruimte op te pakken.

Alexander Vroomans
 

Alexander Vromans (1979), bedrijfsadviseur en MfN-registermediator bij Flynth in ’s-Hertogenbosch. Naast mijn werk en het verenigingsleven vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een goed en leefbaar Vinkel. Waar mensen met plezier wonen en recreëren met respect voor de omgeving en elkaar. Binnen de Dorpsraad Vinkel zet ik mij met name in voor het bevorderen van sport en bewegen binnen Vinkel. Hiertoe ben ik dan ook lid van de Raad van Advies van Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel. Dus heeft u vragen over sport of bewegen in Vinkel, stel ze mij dan gerust!

De Wijkmanager

Mijn naam is Rutger Janssens. Sinds 1 januari ben ik vanuit de Gemeente wijkmanager in Rosmalen, Nuland en Vinkel. De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2005 gestart met wijkgericht werken. Hiervoor hebben we de gemeente in 12 wijken verdeeld. Na de gemeentelijke herindeling zijn Vinkel en Nuland bij de gemeente gekomen en telt ’s-Hertogenbosch 14 wijken. Iedere wijk heeft een wijkmanager toegewezen gekregen. Zijn/haar taken zijn onder meer het opbouwen en onderhouden van professionalsnetwerken en het bewaken van lopende processen. Daarnaast voert de wijkmanager de subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen uit. Daarover later meer.

Een andere belangrijke taak van de wijkmanager is het onderhouden van de contacten met bewoners(groepen). Dit varieert van regelmatig overleg met de dorpsraad tot het beantwoorden van vragen van andere bewoners(groepen). Ook zorgt de wijkmanager er voor dat bewoners, indien nodig of gewenst, in contact komt met andere gemeentelijke afdelingen zoals Realisatie en Beheer of Stadstoezicht.

 

 

Sinds 1 januari is de gemeente gestart met subsidieregeling Leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen. Met deze regeling ondersteunt de gemeente bewonersinitiatieven. Dit kunnen sociale activiteiten zijn. Maar ook initiatieven die betrekking hebben op de fysieke buitenruimte of veiligheid.

Elke wijk of dorp heeft een eigen budget. Het budget voor Nuland bedraagt € 10.808,- per jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend op www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget . Ingediende aanvragen worden voorgelegd aan de Bewonersadviesgroep van uw wijk, buurt of dorp. Deze groep bestaat uit een aantal betrokken bewoners uit Vinkel. Zij voorzien de ingediende aanvragen uit Vinkel van een beoordelingsadvies. Dit advies wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling. Op deze manier geeft de gemeente de bewoners van Vinkel een mooie mogelijkheid om mee te beslissen over besteding van geld in het dorp.

 

Als wijkmanager ben ik ook actief op sociale media. Zowel op Facebook als op Twitter. Op Facebook en Twitter kunt u mij volgen.

 Heeft u vragen voor mij? Belt/mailt u mij dan op onderstaand telefoonnummer of e-mailadres. Tot ziens in Vinkel.

 

Rutger Janssens

Wijkmanager Rosmalen, Nuland en Vinkel

073-615 5367

r.janssens@s-hertogenbosch.nl

 

 

 

 

Deze website wil gebruik maken van cookies.