Wij staan voor Ons Vinkel

Wat en wie is de Dorpsraad?

 

 

De Dorpsraad vormt een laagdrempelig klankbord voor de bewoners van Vinkel en behartigd de (collectieve) belangen van Vinkel bij de gemeente 's-Hertogenbosch. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen onze inwoners en de gemeente. De Dorpsraad wil de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. De Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken. 

 

 


Onder de noemer 'Ons Vinkel' worden alle evenementen in Vinkel, van plaatselijke verenigingen en organisaties, gepubliceerd op www.onsvinkel.nl.

 

Onze visie

In 2013 hebben wij onze visie op de ontwikkeling van Vinkel opgesteld, ben je benieuwd? Vraag hem bij ons aan.

Wie zijn wij?

De taken en projecten zijn indicatief verdeeld volgens onderstaand schema. Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om aan een van de platforms deel te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons via:

 

- Algemeen mailadres : dorpsraadvinkel@gmail.com 

- Correspondentieadres : Wilgenstraat 14, 5382 KH Vinkel

 

- Voorzitter:                Peter Spruijt, 06 - 10 00 15 77

- Vicevoorzitter:         Pascal Peters, 06 - 12 86 42 30

- Secretaris:              Alexander Vromans, 06 - 10 97 31 01

- Penningmeester:    Geert van Wanrooij, 06 - 20 24 73 58 

- Bestuurslid:             Nettie van den Hurk, 06 - 22 53 75 71

 

 

Peter Spruijt, Voorzitter

In het dagelijks leven Commercieel Directeur bij DTN (MeteoGroup), een Amerikaans-Nederlands bedrijf dat wereldwijd weerdata levert aan bedrijven in de scheepvaart, luchtvaart, transport, landbouw, energie en offshore sector en daarnaast aan landelijke en regionale/lokale overheden inclusief de gemeente 's-Hertogenbosch.

 

Samen met mijn vrouw Maaike woon ik sinds april 2019 met bijzonder veel plezier in Vinkel en voel me erg betrokken bij het wel en wee van ons dorp. Mede daarom wil ik in het bestuur van de Dorpsraad Vinkel mijn steentje bijdragen om de leefbaarheid, lokale voorzieningen en een toekomst voor volgende generaties te waarborgen.


Ik heb me een persoonlijk doel gesteld om Dorpsraad gerelateerde onderwerpen bij een breder en bij voorkeur ook jonger Vinkels publiek onder de aandacht te brengen met als beoogd resultaat bredere vertegenwoordiging uit verschillende groepen in de Dorpsraad. Ik ben per mail bereikbaar via vzdorpsraadvinkel@gmail.com en via DorpsraadVinkel@gmail.com.

pascal-peters---lage-resolutie.jpg

Pascal Peters, Vicevoorzitter

Pascal Peters (1974). Via mijn studie Bedrijfskunde aan de HAS Den Bosch en diverse omzwervingen, uiteindelijk in het gebied van 'De Hooghe Heide’ terechtgekomen. Als fanatieke mountainbiker (al jarenlang lid van Mountainbike vereniging The Whoopers in Berlicum) ken ik inmiddels elk zandpadje. Daarnaast ben ik jarenlang secretaris van een stichting geweest die jaarlijks een wielercriterium en een wedstrijd voor veldrijders onder de vlag van de Wielren Unie (KNWU) in Heeswijk-Dinther organiseert. Ik werk sinds 2018 bij de gemeente Oss waar ik mijn uurtjes maak in het beheer van de openbare ruimte. Als gebiedsmanager ben ik betrokken bij het onderhoud van o.a. het openbaar gebied, de speelvoorzieningen, gebiedsontwikkeling en burgerparticiatie. Daarnaast ben ik opdrachtgever voor de grotere (civieltechnische) projecten in de openbare ruimte.    

  

Ik wil me graag inzetten om samen met de gemeente ’s-Hertogenbosch en andere dorpsgenoten, de zichtlocaties binnen Vinkel te verfraaien. Je kunt hierbij denken aan nieuwe beplanting, het schilderen van brugleuningen en het tegengaan van verpaupering. Er zijn hiervoor beperkte financiële middelen vanuit de gemeente beschikbaar maar mijn ervaring is dat veel aandachtspuntjes relatief eenvoudig en zonder al te hoge kosten kunnen worden opgepakt. De openbare ruimte is feitelijk de voortuin van iedereen en vormt hierdoor als het ware een gezamenlijke ontmoetingsplaats. Bij mij kunt je terecht als je ideeën / suggesties hebt om bepaalde zaken in de openbare ruimte op te pakken. Ik ben per mail bereikbaar via pascalpeters599@hotmail.com.

 

Aandachtsgebieden: Openbare Ruimte, veiligheid en natuurprojecten zoals 'De Groene Delta II'. Afgelopen jaren tevens nauw betrokken bij de realisatie van de wandelbrug over de Groote Wetering en lokale initiatieven zoals bijvoorbeeld de winterverlichting 'De Witte Zwanen', openbare ruimte, speellocaties en Weteringpop.

Alexander Vromans, Secretaris
 

Alexander Vromans (1979), bedrijfsadviseur en MfN-registermediator. Naast mijn werk en het verenigingsleven, vind ik het belangrijk om mij in te zetten voor een goed en leefbaar Vinkel. Waar mensen met plezier wonen en recreëren met respect voor de omgeving en elkaar. Binnen de Dorpsraad Vinkel zet ik mij met name in voor het bevorderen van sport en bewegen binnen Vinkel. Hiertoe ben ik dan ook lid van de Raad van Advies van Sport Alliantie Rosmalen, Nuland en Vinkel. Dus heeft u vragen over sport of bewegen in Vinkel, stel ze mij dan gerust!

 

Aandachtsgebieden: sport en bewegen, bewonersadviesgroep (BAG).

Geert van Wanrooij, Penningmeester

 

Sinds vele jaren fungeer ik als penningmeester van de dorpsraad. Samen met enkele betrokken bewoners neem ik zitting in de BAG-commissie. De Burger Advies Groep (BAG) bespreekt de ontvangen subsidieverzoeken binnen Vinkel en bepaalt de hoogte van de toegekende subsidie.

 

Aandachtsgebieden: financien, subsidies, bewonersadviesgroep (BAG).

Nettie van den Hurk, bestuurslid

 

Al jarenlang ben ik trouw lid van de Dorpsraad. Mijn interesses gaan uit naar de aandachtsgebieden ouderenbeleid en welzijn.

Twitter

Deze website wil gebruik maken van cookies.