Wij staan voor Ons Vinkel

Werkgroepen

De taken en onderwerpen/projecten zijn op basis van interesses en persoonlijke achtergrond onder de leden van de Dorpsraad verdeeld. Omdat we de belangen van Vinkel niet alleen kunnen behartigen, maken we daarnaast graag gebruik van het lokale netwerk van onze betrokken inwoners. Omdat toetreding tot een wijk- of dorpsraad voor velen mogelijk een te grote stap is, werken we sinds 2024 ook met werkgroepen. In een werkgroep zit een afvaardiging van de dorpsraad en enkele betrokken, enthousiaste, inwoners. Er zijn per januari 2024 een tweetal werkgroepen actief. Zij houden zich bezig met de volgende onderwerpen:

 

1. De toekomstige sportvoorzieningen / Kwaliteitsimpuls Sportaccomodaties

 

In deze werkgroep neem Peter Spruijt namens de Dorpsraad zitting. Daarnaast hebben o.a. Ebert van Wanrooy, Ton van der Leest en een afvaardiging van EVVC, de tennisvereniging en de Ruitersport zitting in de werkgroep.

 

Inhoudelijk kan bijvoorbeeld aan de volgende onderwerpen of ideeen worden gedacht:

 

A. Onderzoeken waar accommodatie kan worden gerealiseerd

 

- Een stedenbouwkundig onderzoek uitvoeren voor de langere termijn

- Nu bepalen waar we in de toekomst gaan bouwen in Vinkel

- Aandacht geven aan het voorkomen / beperken van verkeer- en geluidsoverlast

 

B. Samenbrengen van sportverenigingen in één accommodatie in de komende 10 tot 15 jaar. Denk hierbij aan EVVC, Tennisvereniging, Ruitersport etc.

 

C. Mogelijkheden onderzoeken voor het onderbrengen van bijvoorbeeld de basisschool, ’t Zijl en De Den.

 

D. Alle huidige verenigingsgebouwen en het schoolgebouw zijn ouder dan 40 jaar en kunnen niet energieneutraal worden gemaakt. Momenteel moeilijk te exploiteren zeker in combinatie met de energietransitiel. Voor een betere exploitatie wellicht wenselijk om meer gecombineerd gebruik van ruimtes toe te passen. Mede financieren door de vrijkomende ruimten te gebruiken voor inbreidingslocaties woningbouw.
 

 

 

 

 

2. De toekomstige verkeersontsluiting / Rondweg Vinkel Noord-Oost

 

Concreet wordt binnen de werkgroep gedacht aan een nieuwe wegverbinding aan de noordzijde van Vinkel. In deze werkgroep hebben o.a. Ebert van Wanrooy en Eva Eigenhuijzen zitting.

 

- Goede verkeersafwikkeling in en rond Vinkel
- Rekening houden met de groei van Vinkel
- Voorkomen / beperken van sluipverkeer

 

Interesse om deel te nemen?

 

Dorpsgenoten en geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om binnen een werkgroep deel te nemen. Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op.

 

Deze website wil gebruik maken van cookies.