Wij staan voor Ons Vinkel

Vinkel wil vooral een ‘typisch Brabants dorp’ blijven, maar hoe dan? ‘We zijn proactief’

Datum: 14-03-2024


Vinkel wil vooral een ‘typisch Brabants dorp’ blijven, maar hoe dan? ‘We zijn proactief’

Interview Brabants Dagblad, Roel Kuilder 13-03-24

 

Vinkel wil vooral een ‘typisch Brabants dorp’ blijven, maar hoe dan? ‘We zijn proactief’

 

Vinkel is een dorp zoals er zoveel zijn in Brabant. Dat is niet denigrerend bedoeld. Integendeel zelfs. Want als het aan de Dorpsraad Vinkel ligt, blíjft het namelijk een typisch Brabants dorp. Maar hoe blijf je dat dan en wat moet je ervoor doen? De vraag stellen is makkelijker dan hem beantwoorden, maar in Vinkel doen ze een dappere poging.

 

 


Vinkel heeft een kleine 2800 inwoners en qua basisvoorzieningen is het allemaal in orde. Er is een school, een supermarkt, een huisartsenpraktijk, enkele horecagelegenheden en ook een kerk en molen ontbreken niet. Maar net als veel andere dorpen heeft Vinkel ook zijn uitdagingen. De leefbaarheid is een punt van zorg namelijk, net als het wegtrekken van jongeren uit het dorp. Hoe houd je dat allemaal op peil?

 

Daar dachten ze in 2013 al een antwoord op te hebben. De toenmalige Dorpsraad Vinkel schreef een toekomstvisie voor de twintig jaar die zouden volgen, tot en met 2033 dus. Maar op de helft daarvan, in 2023, vond Dorpsraad Vinkel het tijd om die visie eens up-to-date te maken. ,,Er is in de wereld in tien jaar veel gebeurd, dus ook in Vinkel. Twintig jaar vooruitkijken is ook best lang”, zegt vicevoorzitter Pascal Peters.

 

Een voorbeeld: in 2015 werd de gemeente Maasdonk heringedeeld en kwam Vinkel onder de vleugels van Den Bosch terecht. ,,Officieel zijn we wijk 14 van Den Bosch. Een nummer”, aldus Peters. Dat laatste bedoelt hij niet negatief trouwens, maar ook die gedachte zorgde ervoor dat de dorpsraad in actie kwam. ,,Als je aan de gemeente laat zien dat je een dorp bent vol met mensen die iets willen, dan moet je initiatief nemen. Je kunt beter proactief zijn.”

 

Voor de komende tien jaar heeft de dorpsraad, na meerdere bijeenkomsten met Vinkelse buurten en organisaties, een nieuw verlanglijstje opgesteld. Belangrijkste punten: Vinkel mág doorgroeien naar 3500 inwoners, de jeugd moet behouden blijven, senioren moeten zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen, het verenigingsleven moet gestimuleerd blijven en de groei van toerisme en recreatie biedt kansen.

 

Bouwen voor jong en oud

 

De weg ernaartoe voor bijna al die punten: bouwen. Zowel woningen voor senioren als voor jongeren zijn nodig om Vinkel leefbaar te houden. Met de Vinkelse Slagen komen er de komende jaren nog tientallen woningen bij, maar Peters en consorten kijken verder. ,,De afgelopen decennia is er steeds om de tien jaar een bouwplan met een bijbehorende piek in het inwonersaantal, maar daarna trekken mensen weer weg omdat er niks gebouwd wordt. Daar hebben we nu ook last van, net als veel andere dorpen.”

 

Het maatschappelijk vastgoed (zoals Dorpshuis ‘t Zijl en De Den) zijn verouderd, daar zou je flink in moeten investeren om het duurzaam te krijgen. Met een MFA kun je veel combineren op die plek. Wat Peters en consorten ook graag gebouwd zien worden: een multifunctionele accommodatie (MFA). ,,Dorpshuis ’t Zijl is flink verouderd, daar zou je flink in moeten investeren om het duurzaam te krijgen. Met een MFA kun je veel combineren op die plek. Dan kun je daar ook activiteiten voor senioren houden, maar kan een school er ook gebruik van maken. Op de plekken waar dan de activiteiten wegvallen, zou je woningen kunnen bouwen voor jong en oud.”

 

Een rondweg?

 

Bouwen en behoud van jong en oud zijn niet de enige zaken waar de dorpsraad zich druk over maakt. Ook wat het verkeer betreft moet het een en ander beter en veiliger. ,,De A59 wordt drukker en drukker. In de ochtend en namiddag staat het daar vaak stil. Dus wat gebeurt er dan? Dan krijgen wij sluipverkeer in ons dorp. Niet alleen auto’s, maar ook veel vrachtwagens. Dat zorgt voor onveilige situaties en we krijgen er veel klachten over.”

,,In de toekomst zouden we dat anders willen zien en daarom hebben we een groepje samengesteld om erover na te denken. Daarin gaat het over van alles, zonder erbij te bedenken of het haalbaar is of niet. Concreet gaan we de mogelijkheden voor een gedeeltelijke rondweg in kaart brengen. Dat kunnen we voorleggen aan de gemeente.”

 

Samen is niet alleen

 

Vinkel staat wat sluipverkeer betreft er niet alleen voor. En trouwens: wat het vertrekken van jeugd door het uitblijven van grootschalige woningbouw betreft óók niet. Nabijgelegen dorpen als Nuland en Geffen hebben dat ook. Samen vormden de drie dorpen in het verleden de gemeente Maasdonk, dus de dorpsraden hadden in het verleden meer contact. ,,Geffen is het grootste dorp en zit nu bij Oss, Nuland en wij zitten bij Den Bosch. Maar de contacten onderling zijn de afgelopen tijd wel meer aangehaald. Als we samenwerken, kunnen we meer bereiken. Dan maakt het niet zo uit bij welke gemeente je zit.”

 

Deze website wil gebruik maken van cookies.